15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://www.girltravelstory.com 300
Archives / September 2019

เลนส์โปรเกรสซีฟ Varilux บอกรักให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พออายุมากขึ้น สายตาที่เป็นปกติ ก็เริ่มไม่ปกติละ เวลาไปเป็นวิทยากรบรรยายอ่านตัวหนังสือเล็กๆไม่ชัด ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในบุคลิกตัวเอง สายตายาว คนก็ว่าเริ่มแก่