15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://www.girltravelstory.com 300
อินทร์แขวน

ไปพระธาตุอินทร์แขวน พม่า

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุไจทีโยนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ
มหาหิงคุ์

มหาหิงคุ์

ยามหาหิงคุ์  มีฤทธิ์ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเด็กเล็กๆอยู่แล้ว พกติดบ้านไว้ ชนะเลิศ